Haml Aulad Ki Hifazat Ke Liye

Hifazat Haml Maa Aur Bacche Ke Liye

Humare pass Haml Aulad Ki Hifazat Ke Liye or Hifazat Haml Maa Aur Bacche Ke Liye uplabhd hai. Aulad ki hifazat ke liye haml and Haml Maa Aur Bacche Ke Liye

Ilaj Roohani Healings
Haml Aulad Ki Hifazat Ke Liye
E-mail : ilaajroohanihealings@gmail.com,
info@ilaajroohanihealings.com,
shaha441964@gmail.com
Call Us: +91-8963028148
Follow us on : facebook google+
(1) Haml Aulad Ki Hifazat Ke Liye
(LAHAWLA WALA WALA WALA QUWWATA ILLABILLA HIL ALIYUL AZIIM)

MOHOTRAM AAP ZAYADA SEY ZAYADA ROOZ AGAR IS KA WIRD BNALEN TO AAP DUNIYAN KI (99) BLAON SE AUR NHESIYAT SE BCHE RHOGE INSHA ALLAH AUR AGAR AAP IS KO ROZANA HIN (1100) SO BAR PADHA KAREN AUR (21) (21) BAAR DAROOD SHARIF ( AWWALE AUR AKHIR) (AGEY PICHHEY ) PADHEN TO BOHOT JALD AAP KI PARE SHANI DUR HOGI AUR AULAD AAP KO SAHI SLAMAT PAEDA HOGI INSHA ALLAH AMEEN SUMMAN AMEEN
(2) Hifazat Haml Man Aur Bacche Ke Liye
MOHOTRM AAP ROOZ SUBHA (BAAD NMAZ FAZAR) (7) BAAR ( SURAH YASIN ) AUR RAAT MAIN (BAD NMAZ ISHAN) ROOZ (1) BAAR ( SURAH YUSUF ) AUR (21) (21) BAAR DAROOD SHARIF ( AWWALE AUR AKHIR) (AGEY PICHHEY ) PADHA KARO AUR PANI PAR PHUNK KAR PIYA KARO AUR PANI CHEHERE PAR AUR DIL PAR BHI LAGAYA KARO ALLAH AAP KI MADAD AUR HIFAZAT KAREGA INSHA ALLAH AMEEN SUMMAN AMEEN